Depunere Fisă opțiuni membrii GEJ -Grupul Experților Contabili Judiciari

Vă informăm că pentru întocmirea „Listei experţilor contabili pe specializări valabilă pentru anul 2020”, care se va transmite Ministerului Justiției,  până la data de 15 februarie 2020 membrii experți contabili judiciari trebuie să își depună Fișa de opțiuni. De asemenea, pentru a fi incluși în lista experților contabili judiciari  membrii trebuie să dețină viza de exercitare a profesiei.
Formularul Fișa de opțiuni se poate descărca de pe site-ul filialei www.old.ceccarcluj.ro (link-ul http://www.old.ceccarcluj.ro/formulare/fisa-optiuni-expertize/)  și se poate transmite pe emailul old.ceccarcluj@old.ceccarcluj.ro sau pe adresa filialei.