Măsuri importante privind activitatea în cadrul filialelor CECCAR

Consiliul Superior al CECCAR, prin Hotărârea nr. 20/563 din 11 martie 2020, a dispus următoarele măsuri:

  1. Amânarea desfășurării examenului de aptitudini programat a avea loc în perioada 13 și 15 martie 2020 până la o dată ce va fi stabilită ulterior. Taxa de înscriere achitată de candidații înscriși la examenul de aptitudini din perioada 13 și 15 martie 2020 rămâne valabilă pentru următoarea sesiune a examenului;
  2. Suspendarea cursurilor de pregătire profesională continuă pentru membri și a celor pentru pregătirea stagiarilor, programate la nivelul filialelor până la o dată ce se va stabili ulterior;
  3. Suspendarea programului cu publicul în toate filiale CECCAR, începând cu data de 12 martie 2020, până la o dată ce va fi anunțată ulterior. Excepție vor face situațiile care impun prezența membrilor la filialele CECCAR, în acest caz se vor face programări prin intermediul adresei de email a filialei prin specificarea explicită a motivului;
  4. Desfășurarea procesului electoral se menține.

Toți membrii care se prezintă la vot si persoanele care intra in sediul filialei, în mod obligatoriu, vor completa, semna și prezenta la filială declarația atașată.

Totodată, membrii care se prezintă la filială la vot, sau în urma programării, trebuie sa păstreze o distanță rezonabilă față de membrii comisiei electorale sau de salariații acesteia.