În atenția candidaților la examenul de aptitudini sesiunea 13-15 martie 2020

Examenul se va desfăşura la Universitatea Creştină Dimitrie Cantemir, Facultatea de Ştiinţe Economice, str. Teodor Mihali, nr. 56, loc. Cluj-Napoca, jud. Cluj -Amfiteatrul parter.

Examenul de aptitudini din sesiunea 13 și 15 martie a.c. se va desfășura conform următorului program:

 

Candidat EC Vineri – 13.03.2020 Pondere %
18.00 – 21.00 (3 ore) Fiscalitate (proba 1) 70%
Drept (proba 1) 30%
Duminica – 15.03.2020
09.00 – 12.00 (3 ore) Contabilitate (proba 2) 50%
Etica (proba 2) 10%
12.00 – 14.00 (Pauza 2 ore)
14.00 – 17.00 (3 ore) Audit (proba 2) 15%
Evaluare ec (proba 2) 15%
Expertiza contabila (proba 2) 10%
 
Candidat CA Duminica – 15.03.2020 Pondere %
09.00 – 12.00 (3 ore) Contabilitate (proba 1) 90%
Etica (proba 1) 10%
12.00 – 14.00 (Pauza 2 ore)
14.00 – 17.00 (3 ore) Fiscalitate (proba 2) 70%
Drept (proba 2) 30%

 

Pentru promovarea examenului de aptitudini candidatul trebuie să obțină minimum nota 7 la fiecare probă.  

Accesul candidaţilor în sală se face la ora 17.00, Vineri 13.03.2020 și la ora 08.00, Duminică 15.03.2020,  pe baza Cărţii de Identitate (nu se admit alte documente de identificare).

Este interzis accesul în sala de examen cu telefoane mobile, ceasuri inteligente sau alte echipamente electronice şi/sau alte materiale.

Este permisă numai folosirea unui calculator de birou pentru calcule matematice simple.

Examenul este înregistrat Audio-Video.