CURSURI PREGĂTIRE PROFESIONALĂ 2018

În perioada octombrie – decembrie 2018 se vor desfăşura la nivelul Filalei Cluj a CECCAR cursurile de pregătire profesională continuă aferente anului 2018. Seriile de curs, disciplinele abordate în cadrul fiecărei serii de curs si perioada in care se vor desfăşura aceste cursuri sunt prezentate mai jos:

 

NR. CRT. DISCIPLINA PNDPC PERIOADA
1 Contabilitate/Fiscalitate/Gestiunea datelor si informatiilor in sistemele ERP 8-11 octombrie 2018
2 Contabilitate/Fiscalitate/Audit intern 9-12 octombrie 2018
3 Contabilitate/Audit financiar/Drept comercial 15-18 octombrie 2018
4 Contabilitate/IFRS/Evaluare 16-19 octombrie 2018
5 Contabilitate /Expertiza contabila/Drept comercial 5-8 noiembrie 2018
6 Contabilitate/IFRS/Drept comercial 6-9 noiembrie 2018
7 Contabilitate/Fiscalitate/Evaluare 12-15 noiembrie 2018
8 Contabilitate/Evaluare/Audit financiar 13-16 noiembrie 2018
9 Contabilitate/Fiscalitate/Gestiunea datelor si informatiilor in sistemele ERP 19-22 noiembrie 2018
10 Contabilitate/Expertiza contabila/Evaluare 3-6 decembrie 2018
11 Contabilitate/Fiscalitate/Audit intern 4-7 decembrie 2018
12 Contabilitate/Gestiunea datelor si informatiilor in sistemele ERP/Drept comercial 10-13 decembrie 2018
13 Contabilitate/Fiscalitate/Expertiza contabila 11-14 decembrie 2018

 

Membri sunt rugaţi să opteze pentru unul dintre aceste cursuri până in data de 26 septembrie 2018.

Locaţia de desfăşurare a cursurilor se va comunica în timp util persoanelor înscrise la cursul respectiv.

Costul cursurilor este inclus în cotizaţia fixă aferenta anului 2018 achitată şi, prin urmare nu se percepe nicio taxă.

In cazul în care nu ati achitat până la acest moment cotizaţiile profesionale, pentru a putea participa la cursurile de pregătire profesională continuă, este necesar ca în prealabil să nu aveţi niciun fel de restanţă de natură financiară faţă de CECCAR.