Comunicat I.T.M. Cluj

COMUNICAT DE PRESĂ                                                                 7685/CCRP/16.03.2020

 

Privind măsurile dispuse În baza Hotărârii nr. 7 din 11.03.2020 a CNSSU, care aprobă Hotărârea nr 9 din 10.03.2020 a Grupului de suport tehnico-ştiinţific privind gestionarea bolilor înalt contagioase pe teritoriul României:

Conform art 2 din Hotărârea nr 9/10.03.2020 se recomandă decalarea de către entităţile private inclusiv operatorii economici, cu un număr de peste 99 de angajaţi, a programului personalului care utilizează transportul public în comun, fie pentru întregul personal, în afara perioadelor de aglomeraţie maximă, fie prin împărţirea personalului care utilizează transportul public în comun în 2-3 grupuri , care să fie programaţi pentru începerea şi terminarea programului în intervalele orare decalate cu o oră/ o oră şi jumătate faţă de programul normal.

Conform art 3 din Hotărârea nr 9/10.03.2020, se instituie obligativitatea decalării programului personalului  din instituţiile publice cu un număr de peste 99 de angajaţi care utilizează transportul public în comun, fie pentru întregul personal, în afara perioadelor de aglomeraţie maximă, fie prin împărţirea personalului care utilizează transportul public în comun în 2-3 grupuri , care să fie programaţi pentru începerea şi terminarea programului în intervalele orare decalate cu o oră/ o oră şi jumătate faţă de programul normal.

Măsurile se vor lua începând cu 12.03.2020 până la 31.03.2020 cu posibilitate de prelungire.

Entităţile menţionate precum şi cele care nu se încadrează în prevederile art 2şi 3 din Hotărârea nr 9/10.03.2020 ( din cauza numărului de personal), au obligaţia, conform prevederilor art 6, 7 din Legea nr. 319/2006, de a identifica şi a evalua acest risc (riscul îmbolnăvirii cu COVID 19 ), şi ulterior de a lua măsurile tehnice şi organizatorice care se impun.

Inspectoratul Teritorial de Muncă Cluj va verifica modul în care sunt duse la îndeplinire măsurile dispuse.

 

Inspector Şef

Păcurariu Daniel Octavian