Conducerea filialei

CONSILIUL FILIALEI
Preşedinte:
Conf. univ. dr. Groşanu Adrian

Membri titulari:
Conf. univ. dr. Ienciu Ionel Alin – vicepreşedinte
Spaimoc Silviu – vicepreşedinte
Cocan Ramona Viorica
Hatos Paul Ioan
Mare Ioana Elena
Dr. ec. Rus Mircea Iosif

Membri supleanţi:
Scorţaru Marius Dan

COMISIA DE DISCIPLINĂ
Preşedinte:
Puscaş Ioan

Membri titulari:
Ban Dumitru
Conf. univ. dr. Boţa-Avram Cristina
Cristea Călin Ştefan
Pasztor Csaba Iosif

Membri supleanţi:
Fanea Lucian
Floare Gheorghe
Hoza Delia
Madaras Lorincz

EXECUTIVUL FILIALEI
Director executiv: Dr. ec. Damian Sorin
Şef birou evidenţă Tablou: Vereş Laura
Şef birou stagiu şi dezvoltare profesională continuă: Lupou Maria Laura
Şef birou administrativ: Focşan-Braicu Cristina
Auditor de calitate: Crişan Nicolae